Till toppen

Statistikdatabas

 1. Arbetspensionstagare bosatta utomlands efter bosättningsland

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. Bosättningsland: Utomlands totalt, Nederländerna, Nederländska Antillerna, Albanien, ..., Landet okänd (148)
  3. Pensionsförmåner: Arbetspensionstagare, total arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Barnpensionstagare (arbetsp.), familjepension (7)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)