Till toppen

Statistikdatabas

 1. Arbetspensionstagare bosatta utomlands efter bosättningsland

  Ändrad senast: 30.3.2022

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. Bosättningsland: Utomlands tillsammans, 008 Albanien, 012 Algeriet, 020 Andorra, ..., 999 Landet okänd (144)
  3. Pensionsförmåner: Arbetspensionstagare, total arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Barnpensionstagare (arbetsp.), familjepension (7)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)