Till toppen

Statistikdatabas

 1. Åldersstandardiserad och icke-åldersstandardiserad sjukpensionsfrekvens inom arbetspensionssystemet, ‰

  Ändrad senast: 7.3.2024

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Information: Icke-åldersstandardiserad sjukpensionsfrekvens (‰), Åldersstandardiserad sjukpensionsfrekvens (‰), standardiseringsår=2023, Åldersstandardiserad sjukpensionsfrekvens (‰), standardiseringsår=2012, (3)


 2. Sjukpensionsfrekvens inom arbetspensionssystemet, ‰

  Ändrad senast: 7.3.2024

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  2. Ålder eller åldersgrupper: 25 - 62 - vuotiaat, 20 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ..., 64 (64)
  3. Information: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 3. Sjukpensionsfrekvens inom arbetspensionssystemet efter sjukdomshuvudgrupp, ‰

  Ändrad senast: 7.3.2024

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  2. Sjukdomshuvudgrupp: Samtliga sjukdomsgrupper, Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven, Andra sjukdomar, (4)
  3. Åldersgrupper: 25 - 62 -åringar, 20 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ..., 55 - 64 (17)
  4. Information: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)