Till toppen

Storleken av nypensionerades arbetspension

Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 19

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Bosatta i Finland eller utomlands , Bosatta i Finland , Bosatta utomlands ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension , Nypensionerade med ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension , Nypensionerade med partiell förtida ålderspension, arbetspension ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga åldersgrupper , 0 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionstagare i Finland på Etk.fi. Medelpensionen är bruttopensionernas aritmetiska medelvärde enligt statistikårets nivå, euro i månaden. Olika pensionsslag i tabellen kan inte summeras, då samma person kan få flera olika pensioner samtidigt. Symboler i tabellen:
0 = mindre än hälften av den använda enheten
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall