Till toppen

Statistikdatabas

 1. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension

  Ändrad senast: 22.6.2021

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 21 Åland (23)
  3. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med partiell förtida ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med partiell förtida ålderspension 25 %, arbetspension, ..., Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (9)
  4. Nypensionerades åldersgrupper: Samtliga åldersgrupper, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 2. Nya sjukpensionstagares genomsnittliga arbetspension

  Ändrad senast: 22.6.2021

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 21 Åland (23)
  3. Pensionsförmåner: Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med egentliga sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension som beviljats tills vidare, arbetspension, Nypensionerade med rehabiliteringsstöder, arbetspension, ..., Nypensionerade med individuella förtidspension, arbetspension (7)
  4. Nypensionerades åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 3. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2020

  Ändrad senast: 22.6.2021

  1. Landskap eller kommun 2020: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (332)
  2. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med partiell förtida ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 4. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2019

  Ändrad senast: 25.6.2020

  1. Landskap eller kommun 2019: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med partiell förtida ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 5. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2018

  Ändrad senast: 26.8.2019

  1. Landskap eller kommun 2018: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med partiell förtida ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 6. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2017

  Ändrad senast: 30.11.2018

  1. Landskap eller kommun 2017: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med partiell förtida ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, ..., Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (6)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 7. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2016

  Ändrad senast: 30.11.2018

  1. Landskap eller kommun 2016: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (335)
  2. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl.deltidsp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med deltidspension, arbetspension, Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 8. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2015

  Ändrad senast: 30.11.2018

  1. Landskap eller kommun 2015: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (339)
  2. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl.deltidsp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med deltidspension, arbetspension, Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 9. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2014

  Ändrad senast: 30.11.2018

  1. Landskap eller kommun 2014: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (342)
  2. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl.deltidsp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med deltidspension, arbetspension, Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)