Till toppen

Statistikdatabas

 1. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension

  Ändrad senast: 19.6.2024

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Åland (23)
  3. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med partiell förtida ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med partiell förtida ålderspension 25 %, arbetspension, ..., Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (9)
  4. Nypensionerades åldersgrupper: Samtliga åldersgrupper, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 2. Nya sjukpensionstagares genomsnittliga arbetspension

  Ändrad senast: 19.6.2024

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2023 (20)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Åland (23)
  3. Pensionsförmåner: Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med egentliga sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension som beviljats tills vidare, arbetspension, Nypensionerade med rehabiliteringsstöd, arbetspension, ..., Nypensionerade med individuella förtidspension, arbetspension (7)
  4. Nypensionerades åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 3. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2023

  Ändrad senast: 19.6.2024

  1. Landskap, välfärdsområde eller kommun 2023: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (354)
  2. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med partiell förtida ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 4. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2022

  Ändrad senast: 27.6.2023

  1. Landskap eller kommun 2022: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  2. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med partiell förtida ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 5. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2021

  Ändrad senast: 30.6.2022

  1. Landskap eller kommun 2021: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  2. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med partiell förtida ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 6. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2020

  Ändrad senast: 22.6.2021

  1. Landskap eller kommun 2020: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (332)
  2. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med partiell förtida ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 7. Nya arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2019

  Ändrad senast: 25.6.2020

  1. Landskap eller kommun 2019: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsförmåner: Nypensionerade med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Nypensionerade med partiell förtida ålderspension, arbetspension, Nypensionerade med sjukpension, arbetspension, Nypensionerade med lantbrukets specialpension, arbetspension (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)