1. Arbetspensionstagares medelpension åren 1981-2020

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2020 (40)
  2. Bosättningsområde: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, (2)
  3. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Barnpensionstagare (arbetsp.), familjepension (12)
  4. 5-års åldersgrupper: Samtliga åldersgupper, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 80 - (15)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 2. Arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2020 (29)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 21 Åland (23)
  3. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Barnpensionstagare (arbetsp.), familjepension (12)
  4. 5-års åldersgrupper: Samtliga åldersgrupper, 0 - 15, 16 - 19, 20 - 24, ..., 90 - (18)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 3. Sjukpensionsstagares genomsnittliga arbetspension

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2020 (29)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 21 Åland (23)
  3. Pensionsförmåner: Sjukpensionstagare, arbetspension, Pensionstagare med egentlig sjukpension, arbetspension, Pensionstagare med sjukpension tills vidare, arbetspension, Pensionstagare med rehabiliteringsstöd, arbetspension, ..., Pensionstagare med individuell förtidspension, arbetspension (7)
  4. 5-års åldersgrupper: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 4. Fördelning av arbetspensioner efter storlek

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 21 Åland (23)
  3. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Efterlevande pensionstagare (arbetsp.), familjepension (9)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 5 000 - (15)


 5. Övre decilgränser för arbetspensionstagares arbetspension

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 21 Åland (23)
  3. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Efterlevande pensionstagare (arbetsp.), familjepension (9)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Övre decilgränser: Antalet pensionstagare, antal, Decil 1, euro/mån, Decil 2, euro/mån, Decil 3, euro/mån, ..., Decil 9, euro/mån (10)


 6. Arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2020

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. Landskap eller kommun 2020: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (332)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Barnpensionstagare (arbetsp.), familjepension (9)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 7. Fördelning av arbetspensioner efter storlek och bosättningsområde år 2020

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. Landskap eller kommun 2020: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (332)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Efterlevande pensionstagare (arbetsp.), familjepension (8)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 3 000 - (11)


 8. Arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2019

  Ändrad senast: 26.3.2020

  1. Landskap eller kommun 2019: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Barnpensionstagare (arbetsp.), familjepension (9)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 9. Fördelning av arbetspensioner efter storlek och bosättningsområde år 2019

  Ändrad senast: 26.3.2020

  1. Landskap eller kommun 2019: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Efterlevande pensionstagare (arbetsp.), familjepension (8)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 3 000 - (11)


 10. Arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2018

  Ändrad senast: 28.3.2019

  1. Landskap eller kommun 2018: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Barnpensionstagare (arbetsp.), familjepension (9)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 11. Fördelning av arbetspensioner efter storlek och bosättningsområde år 2018

  Ändrad senast: 28.3.2019

  1. Landskap eller kommun 2018: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Efterlevande pensionstagare (arbetsp.), familjepension (8)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 3 000 - (11)


 12. Arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2017

  Ändrad senast: 30.11.2018

  1. Landskap eller kommun 2017: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Barnpensionstagare (arbetsp.), familjepension (9)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 13. Fördelning av arbetspensioner efter storlek och bosättningsområde år 2017

  Ändrad senast: 30.11.2018

  1. Landskap eller kommun 2017: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), arbetspension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), arbetspension, Partiell förtida ålderspensionstagare, arbetspension, ..., Efterlevande pensionstagare (arbetsp.), familjepension (8)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 3 000 - (11)


 14. Arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2016

  Ändrad senast: 30.11.2018

  1. Landskap eller kommun 2016: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (335)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl.deltidsp.), arbetspension, Ålderspensionstagare, arbetspension, Sjukpensionstagare, arbetspension, ..., Barnpensionstagare (arbetsp.), familjepension (8)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 15. Fördelning av arbetspensioner efter storlek och bosättningsområde år 2016

  Ändrad senast: 30.11.2018

  1. Landskap eller kommun 2016: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (335)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl.deltidsp.), arbetspension, Ålderspensionstagare, arbetspension, Sjukpensionstagare, arbetspension, ..., Efterlevande pensionstagare (arbetsp.), familjepension (7)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 3 000 - (11)


 16. Arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2015

  Ändrad senast: 30.11.2018

  1. Landskap eller kommun 2015: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (339)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl.deltidsp.), arbetspension, Ålderspensionstagare, arbetspension, Sjukpensionstagare, arbetspension, ..., Barnpensionstagare (arbetsp.), familjepension (8)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 17. Fördelning av arbetspensioner efter storlek och bosättningsområde år 2015

  Ändrad senast: 30.11.2018

  1. Landskap eller kommun 2015: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (339)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl.deltidsp.), arbetspension, Ålderspensionstagare, arbetspension, Sjukpensionstagare, arbetspension, ..., Efterlevande pensionstagare (arbetsp.), familjepension (7)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 3 000 - (11)


 18. Arbetspensionstagares genomsnittliga arbetspension efter bosättningsområde år 2014

  Ändrad senast: 30.11.2018

  1. Landskap eller kommun 2014: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (342)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl.deltidsp.), arbetspension, Ålderspensionstagare, arbetspension, Sjukpensionstagare, arbetspension, ..., Barnpensionstagare (arbetsp.), familjepension (9)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 19. Fördelning av arbetspensioner efter storlek och bosättningsområde år 2014

  Ändrad senast: 30.11.2018

  1. Landskap eller kommun 2014: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (342)
  2. Pensionsförmåner: Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (ink. deltidsp.), arbetspension, Pensionstagare med pension p.g.a egen yrkesbana (exkl.deltidsp.), arbetspension, Ålderspensionstagare, arbetspension, Sjukpensionstagare, arbetspension, ..., Efterlevande pensionstagare (arbetsp.), familjepension (8)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 3 000 - (11)