Till toppen

Antalet arbetspensionstagare

Sjukpensionsstagare med arbetspension efter landskap

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 29

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Bosatta i Finland eller utomlands , Bosatta i Finland , Bosatta utomlands ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga sjukpensioner , Egentliga sjukpensioner , Sjukpensioner som beviljats tills vidare ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga sjukdomsgrupper , I Infektions- och parasitsjukdomar , II Tumörer ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionstagare i Finland på Etk.fi. Olika pensionsslag i tabellen kan inte summeras, då samma person kan få flera olika pensioner samtidigt. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall