1. Arbetspensionstagare åren 1981-2020

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2020 (40)
  2. Bosättningsområde: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, (2)
  3. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Egenpension, Ålderspension, Sjukpension, ..., Barnpension (9)
  4. Åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0 - 15, 16 - 19, 20 - 24, ..., 80 - (16)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 2. Arbetspensionstagare efter pensionsslag

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2020 (29)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 21 Åland (23)
  3. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Egenpension, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), ..., Barnpension (13)
  4. Ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 90 - (119)
  5. Kön: Boda könen, Män, Kvinnor, (3)


 3. Sjukpensionsstagare med arbetspension

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2020 (29)
  2. Bosättningsområde: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 21 Åland (23)
  3. Sjukpensions slag: Samtliga sjukpensioner, Egentliga sjukpensioner, Sjukpensioner som beviljats tills vidare, Rehabiliteringsstöder, ..., Arbetslivspension (8)
  4. Åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 4. Sjukpensionsstagare med arbetspension efter sjukdomshuvudgrupp

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2020 (29)
  2. Bosättningsområde: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, (3)
  3. Sjukpensions slag: Samtliga sjukpensioner, Egentliga sjukpensioner, Sjukpensioner som beviljats tills vidare, Rehabiliteringsstöder, ..., Individuella förtidspensioner (7)
  4. Sjukdomshuvudgrupp: Samtliga sjukdomsgrupper, I Infektions- och parasitsjukdomar, II Tumörer, IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar, ..., III, XV, XVI, XVIII Andra sjukdomar (17)
  5. Åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  6. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 5. Sjukpensionsstagare med arbetspension efter landskap

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Bosättningsområde: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 21 Åland (23)
  3. Sjukpensions slag: Samtliga sjukpensioner, Egentliga sjukpensioner, Sjukpensioner som beviljats tills vidare, Rehabiliteringsstöder, ..., Individuella förtidspensioner (7)
  4. Sjukdomshuvudgrupp: Samtliga sjukdomsgrupper, I Infektions- och parasitsjukdomar, II Tumörer, IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar, ..., III, XV, XVI, XVIII Andra sjukdomar (17)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 6. Arbetspensionstagare efter bosättningsområde år 2020

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. Landskap eller kommun 2020: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (332)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Egenpension, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), ..., Barnpension (10)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 7. Arbetspensionstagare efter bosättningsområde år 2019

  Ändrad senast: 26.3.2020

  1. Landskap eller kommun 2019: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Egenpension, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), ..., Barnpension (10)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 8. Arbetspensionstagare efter bosättningsområde år 2018

  Ändrad senast: 28.3.2019

  1. Landskap eller kommun 2018: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Egenpension, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), ..., Barnpension (10)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 9. Arbetspensionstagare efter bosättningsområde år 2017

  Ändrad senast: 27.3.2018

  1. Landskap eller kommun 2017: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Egenpension, Ålderspension, Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), ..., Barnpension (10)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 10. Arbetspensionstagare efter bosättningsområde år 2016

  Ändrad senast: 20.3.2018

  1. Landskap eller kommun 2016: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (335)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Egenpension, Ålderspension, Sjukpension, ..., Barnpension (8)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 11. Arbetspensionstagare efter bosättningsområde år 2015

  Ändrad senast: 20.3.2018

  1. Landskap eller kommun 2015: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (339)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Egenpension, Ålderspension, Sjukpension, ..., Barnpension (8)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 12. Arbetspensionstagare efter bosättningsområde år 2014

  Ändrad senast: 20.3.2018

  1. Landskap eller kommun 2014: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (342)
  2. Pensionsslag: Samtliga pensionsslag, Egenpension, Ålderspension, Sjukpension, ..., Barnpension (9)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)