Till toppen

Månadsstatistik över arbetspensionstagare

Månadsstatistik över nypensionerade med arbetspension

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2014M01 , 2014M02 , 2014M03 ,

Valda 1 Totalt 125

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pension p.g.a egen yrkesbana , Ålderspension , Förtida ålderspension ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionstagare i Finland på Etk.fi. Olika pensionsslag i tabellen kan inte summeras, då samma person kan få flera olika pensioner samtidigt. Utgifter i månadsstatistik över nypensionerade med arbetspension är förhandsuppgifter. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall