Till toppen

Månadsstatistik över arbetspensionstagare

Månadsstatistik över arbetspensionstagare, arbetspensionsutgift efter pensionslag, 1 000 euro

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2014M01 , 2014M02 , 2014M03 ,

Valda 1 Totalt 125

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga pensionsslag , Ålderspension , Egentlig ålderspension ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alla pensionslagar , ArPL , SjPL ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionstagare i Finland på Etk.fi. Olika pensionsslag i tabellen kan inte summeras, då samma person kan få flera olika pensioner samtidigt. I tabellen är pensionslagen den pensionslag enligt vilken arbetspensionen har tjänats in. I början av 2017 sammanslogs lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner och pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan i pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL). OffPL omfattar också Folkpensionsanstaltens personal. Finlands Banks anställda började omfattas av OffPL och skötseln av verkställigheten av deras pensionsskydd överfördes till Keva. Från och med början av år 2021 ingår familjepensioner vars belopp är noll euro inte längre i statistiken. I tabellen används följande förkortningar: Pensionslagarna för den privata sektorn:
ArPL - Lagen om pension för arbetstagare
SjPL - Lagen om sjömanspensioner
FöPL - Lagen om pension för företagare
LFöPL - Lagen om pension för lantbruksföretagare samt lagarna om specialpensioner för lantbruksföretagare AvSL, AvTrPL, GevPL, AvEL
Pensionslagarna för den offentliga sektorn:
OffPL - Pensionslagen för den offentliga sektorn
StaPL - Lagen om statens pensioner
KomPL - Lagen om kommunala pensioner
KyPL - Pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
FPA - Folkpensionsanstaltens pensionsstadgor
Åland - Ålands landskapsregerings pensionsstadgor
FB - Finlands Banks pensionsstadgor
Övriga förkortningar:
StPEL-Examen eller vård av barn. StPEL är Lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier.
Annan oavlönad period än StPEL är en period under vilken arbetspension tjänats in för sociala förmåner, t.ex. arbetslöshetdagspenning, rehabiliteringspenning eller sjukdagpenning.
Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall