1. Månadsstatistik över arbetspensionstagare

  Ändrad senast: 20.5.2019

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. Månad: 01, 02, 03, 04, ..., 12 (12)
  3. Pensionsslag inom månadsstatistiken: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Egentlig ålderspension, Partiell förtida ålderspension 25 %, ..., Familjepension (14)
  4. Typ av information: Antalet arbetspensionsstagare, Genomsnittlig arbetspension, euro/mån, Månadens arbetspensionsutgift, 1 000 euro, (3)
  5. Information: Statistikmånad, Förändring i en månad, Förändring i en månad, %, Förändring i 12 månader, Förändring i 12 månader, % (5)


 2. Månadsstatistik över arbetspensionstagare, arbetspensionsutgift efter pensionslag, 1 000 euro

  Ändrad senast: 20.5.2019

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. Månad: 01, 02, 03, 04, ..., 12 (12)
  3. Pensionsslag inom månadsstatistiken: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Egentlig ålderspension, Partiell förtida ålderspension 25 %, ..., Familjepension (10)
  4. Pensionslag inom månadsstatistiken: Alla pensionslagar, ArPL, SjPL, FöPL, ..., Annan oavlönad period än StPEL (14)
  5. Information: Statistikmånad, Förändring i en månad, Förändring i en månad, %, Förändring i 12 månader, Förändring i 12 månader, % (5)


 3. Månadsstatistik över nypensionerade med arbetspension

  Ändrad senast: 20.5.2019

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. Månad: 01, 02, 03, 04, ..., 12 (12)
  3. Pensionsslag inom månadsstatistiken: Pension p.g.a egen yrkesbana, Ålderspension, Förtida ålderspension, Sjukpension, ..., Deltidspension (13)
  4. Typ av information: Antalet nypensionerade med arbetspension, Nypensionerades genomsnittlig arbetspension, euro/mån, (2)
  5. Information: Statistikmånad, Nypensionerade i statistikmånaden i föregående år, Nypensionerade från början av året, Nypensionerade från början av året i föregående år, (4)