Till toppen

Statistikdatabas

 1. Månadsstatistik över arbetspensionstagare

  Ändrad senast: 17.7.2024

  1. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2024M06 (126)
  2. Pensionsslag inom månadsstatistiken: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Egentlig ålderspension, Partiell förtida ålderspension 25 %, ..., Familjepension (14)
  3. Typ av information: Antalet arbetspensionsstagare, Genomsnittlig arbetspension, euro/mån, Månadens arbetspensionsutgift, 1 000 euro, (3)
  4. Information: Statistikmånad, Månadsförändring, Månadsförändring, %, Årsförändring, Årsförändring, % (5)


 2. Månadsstatistik över arbetspensionstagare, arbetspensionsutgift efter pensionslag, 1 000 euro

  Ändrad senast: 17.7.2024

  1. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2024M06 (126)
  2. Pensionsslag inom månadsstatistiken: Samtliga pensionsslag, Ålderspension, Egentlig ålderspension, Partiell förtida ålderspension 25 %, ..., Familjepension (10)
  3. Pensionslag inom månadsstatistiken: Alla pensionslagar, ArPL, SjPL, FöPL, ..., Annan oavlönad period än StPEL (14)
  4. Information: Statistikmånad, Månadsförändring, Månadsförändring, %, Årsförändring, Årsförändring, % (5)


 3. Månadsstatistik över nypensionerade med arbetspension

  Ändrad senast: 17.7.2024

  1. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2024M06 (126)
  2. Pensionsslag inom månadsstatistiken: Pension p.g.a egen yrkesbana, Ålderspension, Förtida ålderspension, Sjukpension, ..., Deltidspension (13)
  3. Typ av information: Antalet nypensionerade med arbetspension, Nypensionerades genomsnittlig arbetspension, euro/mån, (2)
  4. Information: Statistikmånad, Nypensionerade i statistikmånaden i föregående år, Nypensionerade från början av året, Nypensionerade från början av året i föregående år, (4)