Till toppen

Statistikdatabas

 1. Arbets- och folkpensionstagare bosatta utomlands efter bosättningsland

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  3. Bosättningsland: Utomlands totalt, Nederländerna, Nederländska Antillerna, Albanien, ..., Landet okänd (150)
  4. Pensionsförmåner: Samtliga pensionstagare, totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Partiell förtida ålderspensionstagare, totalpension, ..., Barnpensionstagare, familjepension (8)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)