Till toppen

Pensionstagarnas befolkningsandel

Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter pensionsslag

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 22

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Bosatta i Finland , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga pensionstagares befolkningsandel , Egenpensionstagarnas befolkningsandel (16 år -) , Egenpensionstagarnas (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (16 år -) ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga åldersgrupper , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 85

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Statistik över pensionstagarna i Finland på Etk.fi. Symboler i tabellen:
0 = mindre än hälften av den använda enheten
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall