1. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar åren 1981-2020

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2020 (40)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Sjukpensionstagarnas befolkningsandel (16-64 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (9)
  3. Befolkningens åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0 - 15, 16 - 19, 20 - 24, ..., 70 - (14)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 2. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter pensionsslag

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., 21 Åland (21)
  3. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (11)
  4. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 3. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2020

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. Landskap eller kommun år 2020: Bosatta i Finland, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (330)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (10)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 4. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2019

  Ändrad senast: 26.3.2020

  1. Landskap eller kommun år 2019: Bosatta i Finland, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (10)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 5. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2018

  Ändrad senast: 28.3.2019

  1. Landskap eller kommun år 2018: Bosatta i Finland, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (10)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 6. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2017

  Ändrad senast: 27.3.2018

  1. Landskap eller kommun år 2017: Bosatta i Finland, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (10)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 7. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2016

  Ändrad senast: 12.12.2017

  1. Landskap eller kommun år 2016: Bosatta i Finland, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (inkl.deltidsp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Sjukpensionstagarnas befolkningsandel (16-64 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (8)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 8. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2015

  Ändrad senast: 12.12.2017

  1. Landskap eller kommun år 2015: Bosatta i Finland, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (337)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (inkl.deltidsp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Sjukpensionstagarnas befolkningsandel (16-64 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (8)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 9. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2014

  Ändrad senast: 12.12.2017

  1. Landskap eller kommun år 2014: Bosatta i Finland, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (340)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (inkl.deltidsp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Sjukpensionstagarnas befolkningsandel (16-64 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (9)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)