Till toppen

Statistikdatabas

 1. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar åren 1981-2022

  Ändrad senast: 30.3.2023

  1. År: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2022 (42)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Sjukpensionstagarnas befolkningsandel (16-64 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (9)
  3. Befolkningens åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0 - 15, 16 - 19, 20 - 24, ..., 70 - (14)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 2. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter pensionsslag

  Ändrad senast: 30.3.2023

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (21)
  3. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (11)
  4. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 3. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2022

  Ändrad senast: 30.3.2023

  1. Landskap eller kommun år 2022: Bosatta i Finland, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (329)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (10)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 4. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2021

  Ändrad senast: 30.3.2022

  1. Landskap eller kommun år 2021: Bosatta i Finland, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (329)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (10)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 5. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2020

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. Landskap eller kommun år 2020: Bosatta i Finland, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (330)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (10)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 6. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2019

  Ändrad senast: 26.3.2020

  1. Landskap eller kommun år 2019: Bosatta i Finland, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (10)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 7. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2018

  Ändrad senast: 28.3.2019

  1. Landskap eller kommun år 2018: Bosatta i Finland, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (över 16 år), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (över 16 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (10)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)