Till toppen

Statistikdatabas

 1. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar åren 1981-2023

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. År: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2023 (43)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas befolkningsandel (16 år -), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (16 år -), Sjukpensionstagarnas befolkningsandel (16-64 år), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (9)
  3. Befolkningens åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0 - 15, 16 - 19, 20 - 24, ..., 70 - (14)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 2. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter pensionsslag

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (21)
  3. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas befolkningsandel (16 år -), Egenpensionstagarnas (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (16 år -), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (16 år -), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (12)
  4. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 3. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2023

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. Landskap, välfärdsområde eller kommun år 2023: Bosatta i Finland, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (352)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas befolkningsandel (16 år -), Egenpensionstagarnas (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (16 år -), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (16 år -), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (11)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 4. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2022

  Ändrad senast: 30.3.2023

  1. Landskap eller kommun år 2022: Bosatta i Finland, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (329)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (16 år -), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (16 år -), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (16 år -), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (10)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 5. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2021

  Ändrad senast: 30.3.2022

  1. Landskap eller kommun år 2021: Bosatta i Finland, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (329)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (16 år -), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (16 år -), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (16 år -), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (10)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 6. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2020

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. Landskap eller kommun år 2020: Bosatta i Finland, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (330)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (16 år -), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (16 år -), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (16 år -), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (10)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 7. Arbets- och folkpensionstagarnas befolkningsandelar efter bosättningsområde år 2019

  Ändrad senast: 26.3.2020

  1. Landskap eller kommun år 2019: Bosatta i Finland, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  2. Befolkningsandel: Samtliga pensionstagares befolkningsandel, Egenpensionstagarnas (ink. deltidsp. och partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (16 år -), Ålderspensionstagarnas befolkningsandel (16 år -), Ålderspensionstagarnas (exkl. partiell förtida åldersp.) befolkningsandel (16 år -), ..., Barnpensionstagarnas befolkningsandel (10)
  3. Befolkningens ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 0, 1, 2, ..., 70 - (85)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)