Till toppen

Statistikdatabas

 1. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter pensionsslag

  Ändrad senast: 22.6.2021

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 21 Åland (23)
  3. Pensionsslag: Egenpension (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, ..., Specialpension för lantbruksföretagare (7)
  4. Nypensionerades ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 16, 17, 18, ..., 75 - (74)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 2. Nya sjukpensionstagare med arbets- och folkpension efter sjukdomshuvudgrupp

  Ändrad senast: 22.6.2021

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)
  2. Bosättningsområde: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, (3)
  3. Sjukpensions slag: Samtliga sjukpensioner, Egentliga sjukpensioner, Sjukpensioner som beviljats tills vidare, Rehabiliteringsstöder, Individuella förtidspensioner (5)
  4. Sjukdomshuvudgrupp: Samtliga sjukdomsgrupper, I Infektions- och parasitsjukdomar, II Tumörer, IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar, ..., III, XV, XVI, XVIII Andra sjukdomar (17)
  5. Åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  6. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 3. Nya sjukpensionstagare med arbets- och folkpension efter landskap

  Ändrad senast: 22.6.2021

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)
  2. Bosättningsområde: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 21 Åland (23)
  3. Sjukpensions slag: Samtliga sjukpensioner, Egentliga sjukpensioner, Sjukpensioner som beviljats tills vidare, Rehabiliteringsstöder, Individuella förtidspensioner (5)
  4. Sjukdomshuvudgrupp: Samtliga sjukdomsgrupper, I Infektions- och parasitsjukdomar, II Tumörer, IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar, ..., III, XV, XVI, XVIII Andra sjukdomar (17)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 4. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter bosättningsområde år 2020

  Ändrad senast: 22.6.2021

  1. Landskap eller kommun 2020: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (332)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. partiell förtida åldersp.), Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, Specialpension för lantbruksföretagare (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 5. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter bosättningsområde år 2019

  Ändrad senast: 25.6.2020

  1. Landskap eller kommun 2019: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. partiell förtida åldersp.), Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, Specialpension för lantbruksföretagare (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 6. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter bosättningsområde år 2018

  Ändrad senast: 26.8.2019

  1. Landskap eller kommun 2018: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. partiell förtida åldersp.), Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, Specialpension för lantbruksföretagare (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 7. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter bosättningsområde år 2017

  Ändrad senast: 19.6.2018

  1. Landskap eller kommun 2017: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, ..., Specialpension för lantbruksföretagare (6)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 8. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter bosättningsområde år 2016

  Ändrad senast: 13.6.2018

  1. Landskap eller kommun 2016: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (335)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. deltidsp.), Ålderspension, Sjukpension, Deltidspension, Specialpension för lantbruksföretagare (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 9. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter bosättningsområde år 2015

  Ändrad senast: 13.6.2018

  1. Landskap eller kommun 2015: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (339)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. deltidsp.), Ålderspension, Sjukpension, Deltidspension, Specialpension för lantbruksföretagare (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 10. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter bosättningsområde år 2014

  Ändrad senast: 13.6.2018

  1. Landskap eller kommun 2014: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (342)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. deltidsp.), Ålderspension, Sjukpension, Arbetslöshetspension, ..., Specialpension för lantbruksföretagare (6)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)