Till toppen

Statistikdatabas

 1. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter pensionsslag

  Ändrad senast: 19.6.2024

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023 (21)
  2. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Åland (23)
  3. Pensionsslag: Egenpension (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, ..., Specialpension för lantbruksföretagare (7)
  4. Nypensionerades ålder eller åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, 16, 17, 18, ..., 75 - (74)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 2. Nya sjukpensionstagare med arbets- och folkpension efter sjukdomshuvudgrupp

  Ändrad senast: 19.6.2024

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023 (21)
  2. Bosättningsområde: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, (3)
  3. Sjukpensions slag: Samtliga sjukpensioner, Egentliga sjukpensioner, Sjukpensioner som beviljats tills vidare, Rehabiliteringsstöd, Individuella förtidspensioner (5)
  4. Sjukdomshuvudgrupp: Samtliga sjukdomsgrupper, I Infektions- och parasitsjukdomar, II Tumörer, IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar, ..., III, XV, XVI, XVIII Andra sjukdomar (17)
  5. Åldersgrupp: Samtliga åldersgrupper, Under 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  6. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 3. Nya sjukpensionstagare med arbets- och folkpension efter landskap

  Ändrad senast: 19.6.2024

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023 (21)
  2. Bosättningsområde: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Åland (23)
  3. Sjukpensions slag: Samtliga sjukpensioner, Egentliga sjukpensioner, Sjukpensioner som beviljats tills vidare, Rehabiliteringsstöd, Individuella förtidspensioner (5)
  4. Sjukdomshuvudgrupp: Samtliga sjukdomsgrupper, I Infektions- och parasitsjukdomar, II Tumörer, IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar, ..., III, XV, XVI, XVIII Andra sjukdomar (17)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 4. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter bosättningsområde år 2023

  Ändrad senast: 19.6.2024

  1. Landskap, välfärdsområde eller kommun 2023: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (354)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. partiell förtida åldersp.), Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, Specialpension för lantbruksföretagare (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 5. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter bosättningsområde år 2022

  Ändrad senast: 27.6.2023

  1. Landskap eller kommun 2022: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. partiell förtida åldersp.), Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, Specialpension för lantbruksföretagare (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 6. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter bosättningsområde år 2021

  Ändrad senast: 30.6.2022

  1. Landskap eller kommun 2021: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. partiell förtida åldersp.), Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, Specialpension för lantbruksföretagare (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 7. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter bosättningsområde år 2020

  Ändrad senast: 22.6.2021

  1. Landskap eller kommun 2020: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (332)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. partiell förtida åldersp.), Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, Specialpension för lantbruksföretagare (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 8. Nypensionerade med arbets- och folkpension efter bosättningsområde år 2019

  Ändrad senast: 25.6.2020

  1. Landskap eller kommun 2019: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  2. Pensionsslag: Egenpension (exkl. partiell förtida åldersp.), Ålderspension (exkl. partiell förtida åldersp.), Partiell förtida ålderspension, Sjukpension, Specialpension för lantbruksföretagare (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)