Till toppen

Storleken av pensionstagares pension

Arbets- och folkpensionstagares medelpension åren 1981-2021

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1981 , 1982 , 1983 ,

Valda 1 Totalt 41

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension , Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension , Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga åldersgrupper , 0 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Statistik över pensionstagarna i Finland på Etk.fi. Medelpensionen är bruttopensionernas aritmetiska medelvärde enligt statistikårets nivå, euro i månaden. Egenpensiostagare innehåller inte lantbrukets specialpensionstagare åren 1981-1995. SOLITA-pensionerna includeras i medelpensionerna från år 1991. Olika pensionsslag i tabellen kan inte summeras, då samma person kan få flera olika pensioner samtidigt. Från och med statistikåret 2020 ingår familjepensioner (efterlevande pension och barnpension) vars belopp är noll euro inte längre i statistiken. Symboler i tabellen:
0 = mindre än hälften av den använda enheten
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall