Till toppen

Statistikdatabas

 1. Arbets- och folkpensionstagares medelpension åren 1981-2023

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. År: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2023 (43)
  2. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  3. Bosättningsområde: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, (2)
  4. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Barnpensionstagare, familjepension (17)
  5. 5-års åldersgrupper: Samtliga åldersgrupper, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 80 - (15)
  6. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  7. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 2. Arbets- och folkpensionstagares medelpension

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2023 (32)
  2. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  3. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Åland (23)
  4. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Barnpensionstagare, familjepension (17)
  5. 5-års åldersgrupper: Samtliga åldersgrupper, 0 - 15, 16 - 19, 20 - 24, ..., 100 - (20)
  6. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  7. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 3. Fördelning av arbets- och folkpensioner efter storlek

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  3. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Åland (23)
  4. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Efterlevandepensionstagare, familjepension (10)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 7 500 - (20)


 4. Övre decilgränser för arbets- och folkpensionstagares pension

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  3. Bosättningsområde eller landskap: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Åland (23)
  4. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Efterlevandepensionstagare, familjepension (10)
  5. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  6. Övre decilgränser: Antalet pensionstagare, antal, Decil 1, euro/mån, Decil 2, euro/mån, Decil 3, euro/mån, ..., Decil 9, euro/mån (10)


 5. Arbets- och folkpensionstagares medelpension efter bosättningsområde år 2023

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  2. Landskap, välfärdsområde eller kommun 2023: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (354)
  3. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Barnpensionstagare, familjepension (15)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 6. Fördelning av arbets- och folkpensioner efter storlek och bosättningsområde år 2023

  Ändrad senast: 27.3.2024

  1. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  2. Landskap, välfärdsområde eller kommun 2023: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (354)
  3. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Efterlevandepensionstagare, familjepension (8)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 5 000 - (15)


 7. Arbets- och folkpensionstagares medelpension efter bosättningsområde år 2022

  Ändrad senast: 30.3.2023

  1. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  2. Landskap eller kommun 2022: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  3. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Barnpensionstagare, familjepension (15)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 8. Fördelning av arbets- och folkpensioner efter storlek och bosättningsområde år 2022

  Ändrad senast: 30.3.2023

  1. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  2. Landskap eller kommun 2022: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  3. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Efterlevandepensionstagare, familjepension (8)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 3 000 - (11)


 9. Arbets- och folkpensionstagares medelpension efter bosättningsområde år 2021

  Ändrad senast: 30.3.2022

  1. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  2. Landskap eller kommun 2021: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  3. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Barnpensionstagare, familjepension (15)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 10. Fördelning av arbets- och folkpensioner efter storlek och bosättningsområde år 2021

  Ändrad senast: 30.3.2022

  1. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  2. Landskap eller kommun 2021: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, Nyland, ..., Äänekoski (Mellersta Finland) (331)
  3. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Efterlevande pensionstagare, familjepension (8)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 3 000 - (11)


 11. Arbets- och folkpensionstagares medelpension efter bosättningsområde år 2020

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  2. Landskap eller kommun 2020: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (332)
  3. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Barnpensionstagare, familjepension (15)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 12. Fördelning av arbets- och folkpensioner efter storlek och bosättningsområde år 2020

  Ändrad senast: 31.3.2021

  1. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  2. Landskap eller kommun 2020: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (332)
  3. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Efterlevande pensionstagare, familjepension (8)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 3 000 - (11)


 13. Arbets- och folkpensionstagares medelpension efter bosättningsområde år 2019

  Ändrad senast: 26.3.2020

  1. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  2. Landskap eller kommun 2019: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  3. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Barnpensionstagare, familjepension (15)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Information: Antalet pensionstagare, antal, Genomsnittlig pension, euro/mån, (2)


 14. Fördelning av arbets- och folkpensioner efter storlek och bosättningsområde år 2019

  Ändrad senast: 13.5.2020

  1. Pensionstagarnas grupp: Arbets- och folkpensionstagare, Arbetspensionstagare, (2)
  2. Landskap eller kommun 2019: Bosatta i Finland eller utomlands, Bosatta i Finland, Bosatta utomlands, 01 Nyland, ..., 992 Äänekoski (Mellersta Finland) (333)
  3. Pensionsförmåner: Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension, Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension, Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), egenpension, ..., Efterlevande pensionstagare, familjepension (8)
  4. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  5. Fördelning: Samtliga storleksgrupper, Under 800, 800 - 999, 1 000 - 1 199, ..., 3 000 - (11)