Indeksiluvut ja muutokset
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 65 Valittu

Etsi

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 8 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja kuvaus

Kuvaus

Yksikkö
Pisteluku, %
Yhteystiedot
Eläketurvakeskus, kustannustenjako(at)etk.fi
Viimeksi päivitetty
22.10.2021
Lähde
Eläketurvakeskus, Kela
Kuutio
indeksit01
Alaviitteet

Alaviitteet

Eläkkeiden indeksointi (etk.fi)
Kansaneläkeindeksi (kela.fi)
Taulukossa esitetään vuosittain 1.1. voimassa oleva pisteluku. Muutos edellisestä vuodesta ilmoitetaan katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen.
TEL-indeksi / TEL-puoliväli-indeksi
Indeksillä tarkistetaan eläkettä myönnettäessä työeläkevakuutetun ansio ja yrittäjän työtulo vuoteen 2004 asti. Vuosina 1962-1976 TEL-indeksi oli sidottu ainoastaan ansiotasoindeksiin. Vuodesta 1977 alkaen siirryttiin TEL-puoliväli-indeksiin. Puoliväli-indeksiä käytetään vielä vuoden 2005 työeläkeuudistuksen jälkeisellä siirtymäkaudella, minkä vuoksi siitä käytetään myös nimeä siirtymäkauden indeksi. Taulukossa esitetään puoliväli-indeksin pisteluku sen viimeiseen vahvistamisvuoteen 2013 asti.
Työeläkeindeksi
Työeläkeindeksiä käytetään kaikkien maksussa olevien työeläkkeiden tarkistamiseen vuodesta 2005 alkaen. Ennen vuotta 2005 indeksin nimi oli eläkeikäisen indeksi. Se eriytyi TEL-puoliväli-indeksistä vuonna 1995, jolloin molempien pisteluku oli 1712. Taulukossa ei esitetä heinäkuun ennakkoindeksilukuja, jotka olivat käytössä vuosina 1977-1984.
Palkkakerroin
Palkkakerrointa käytetään eläkettä laskettaessa työeläkevakuutetun palkan ja yrittäjän työtulojen tarkistamiseen vuodesta 2005 alkaen. Indeksin arvo vuonna 2004 on 1,000.
Kansaneläkeindeksi
Maksussa olevat kansaneläkkeet tarkistetaan Kelassa vuosittain kansaneläkeindeksillä (KEL-indeksi). Taulukossa esitetään vuosittain 1.1. voimassa oleva pisteluku, vaikka ennen vuotta 1985 kansaneläkeindeksi saattoi saada useita arvoja vuoden aikana.
Taulukossa käytetyt merkinnät:
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi