Alkuun

Indeksiluvut

Indeksiluvut ja muutokset

Merkitse valintasi ja paina lopuksi painiketta "Jatka". Valintaohje
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1958 , 1959 , 1960 ,

Valittu 1 Yhteensä 65

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TEL-indeksi / TEL-puoliväli-indeksi , Työeläkeindeksi , Palkkakerroin ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Eläkkeiden indeksointi (etk.fi)
Kansaneläkeindeksi (kela.fi)
Taulukossa esitetään vuosittain 1.1. voimassa oleva pisteluku. Muutos edellisestä vuodesta ilmoitetaan katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen. TEL-indeksi / TEL-puoliväli-indeksi
Indeksillä tarkistetaan eläkettä myönnettäessä työeläkevakuutetun ansio ja yrittäjän työtulo vuoteen 2004 asti. Vuosina 1962-1976 TEL-indeksi oli sidottu ainoastaan ansiotasoindeksiin. Vuodesta 1977 alkaen siirryttiin TEL-puoliväli-indeksiin. Puoliväli-indeksiä käytetään vielä vuoden 2005 työeläkeuudistuksen jälkeisellä siirtymäkaudella, minkä vuoksi siitä käytetään myös nimeä siirtymäkauden indeksi. Taulukossa esitetään puoliväli-indeksin pisteluku sen viimeiseen vahvistamisvuoteen 2013 asti.
Työeläkeindeksi
Työeläkeindeksiä käytetään kaikkien maksussa olevien työeläkkeiden tarkistamiseen vuodesta 2005 alkaen. Ennen vuotta 2005 indeksin nimi oli eläkeikäisen indeksi. Se eriytyi TEL-puoliväli-indeksistä vuonna 1995, jolloin molempien pisteluku oli 1712. Taulukossa ei esitetä heinäkuun ennakkoindeksilukuja, jotka olivat käytössä vuosina 1977-1984.
Palkkakerroin
Palkkakerrointa käytetään eläkettä laskettaessa työeläkevakuutetun palkan ja yrittäjän työtulojen tarkistamiseen vuodesta 2005 alkaen. Indeksin arvo vuonna 2004 on 1,000.
Kansaneläkeindeksi
Maksussa olevat kansaneläkkeet tarkistetaan Kelassa vuosittain kansaneläkeindeksillä (KEL-indeksi). Taulukossa esitetään vuosittain 1.1. voimassa oleva pisteluku, vaikka ennen vuotta 1985 kansaneläkeindeksi saattoi saada useita arvoja vuoden aikana.
Taulukossa käytetyt merkinnät:
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi