1. Indeksiluvut ja muutokset

    Päivitetty: 24.10.2019

    1. Vuosi: 1958, 1959, 1960, 1961, ..., 2020 (63)
    2. Tiedot: TEL-indeksi / TEL-puoliväli-indeksi, Työeläkeindeksi, Palkkakerroin, Kansaneläkeindeksi, ..., Kansaneläkeindeksin muutos, % (8)