Alkuun

Pääoma-arvokertoimet

Vastaisen täyskollektiivisen perhe-eläkkeen kertoimia edunjättäjän sukupuolen ja iän mukaan, f=0,99

Merkitse valintasi ja paina lopuksi painiketta "Jatka". Valintaohje
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0,00 % , 0,25 % , 0,50 % ,

Valittu 0 Yhteensä 21

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.17 , 18 , 19 ,

Valittu 0 Yhteensä 89

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Edunjättäjän ikäsiirto -15 , Edunjättäjän ikäsiirto -14 , Edunjättäjän ikäsiirto -13 ,

Valittu 0 Yhteensä 26

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Edunsaajan ikäsiirto -15 , Edunsaajan ikäsiirto -14 , Edunsaajan ikäsiirto -13 ,

Valittu 0 Yhteensä 26

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Kertoimien taustalla oleva teoria ja laskentakaavat ovat saatavilla linkin alla olevasta Pääoma-arvokertoimet-käsikirjasta.
Vastaisen täyskollektiivisen perhe-eläkkeen kertoimia on päivitetty 7.12.2022. Päivitys johtuu laskennassa käytettävien alkavan lapseneläkkeen pääoma-arvojen interpoloinnin korjauksesta. Päivityksen jälkeen Z-funktion interpolointi vastaa käsikirjan kohdassa 2.6 esitettyä tapaa. Päivitys kohdistui vain sellaisiin diskonttokorkoihin, joilla a52-a57-vakioiden arvoja ei ole lueteltu laskuperusteessa.