Alkuun

Tilastotietokanta

 1. Sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksut

  Päivitetty: 18.10.2023

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Toimiala: Kaikki toimialaluokat, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., X Toimiala tuntematon (106)
  3. Työnantajan palkkasumma: Palkkasummaluokat yhteensä, Palkkasummaluokka 1, Palkkasummaluokka 2, Palkkasummaluokka 3, ..., Palkkasummaluokka 5 (6)
  4. Tiedot: Maksuprosentti keskimäärin, %, Maksuprosentin keskipoikkeama, Vakuutusmaksu, milj. euroa, Palkkasumma, milj. euroa, ..., Vakuutettujen lukumäärä, lkm (7)


 2. Sopimustyönantajien jakauma TyEL-vakuutusmaksuprosentin poikkeaman mukaan

  Päivitetty: 18.10.2023

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Toimiala: Kaikki toimialaluokat, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., X Toimiala tuntematon (106)
  3. Työnantajan palkkasumma: Palkkasummaluokat yhteensä, Palkkasummaluokka 1, Palkkasummaluokka 2, Palkkasummaluokka 3, ..., Palkkasummaluokka 5 (6)
  4. Maksuprosentin poikkeama, %-yks.: Kaikki poikkeamaluokat, Poikkeama alle -2,5 %-yks., Poikkeama -2,5 - -1,5 %-yks., Poikkeama -1,5 - -0,5 %-yks., ..., Poikkeama yli 2,5 %-yks. (8)
  5. Tiedot: Työnantajien lukumäärä, lkm, Työnantajien osuus, %, (2)


 3. Sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksun työkyvyttömyysosat

  Päivitetty: 18.10.2023

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Toimiala: Kaikki toimialaluokat, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., X Toimiala tuntematon (106)
  3. Maksuluokkamaksun osuus (alfa): Kaikki alfat: 0 < alfa <= 1, 0 < alfa < 0,1, 0,1 <= alfa < 0,5, 0,5 <= alfa < 1, alfa = 1 (5)
  4. Tiedot: Työkyvyttömyysmaksuprosentti keskimäärin, %, Työkyvyttömyysmaksuprosentin keskipoikkeama, Työkyvyttömyysmaksu, milj. euroa, Palkkasumma, milj. euroa, ..., Vakuutettujen lukumäärä, lkm (7)


 4. Sopimustyönantajien jakauma työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeaman mukaan

  Päivitetty: 18.10.2023

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Toimiala: Kaikki toimialaluokat, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., X Toimiala tuntematon (106)
  3. Maksuluokkamaksun osuus (alfa): Kaikki alfat: 0 < alfa <= 1, 0 < alfa < 0,1, 0,1 <= alfa < 0,5, 0,5 <= alfa < 1, alfa = 1 (5)
  4. Työkyvyttömyysmaksuprosentin poikkeama, %-yks.: Kaikki poikkeamaluokat, Poikkeama alle -1,0 %-yks., Poikkeama -1,0 - -0,6 %-yks., Poikkeama -0,6 - -0,2 %-yks., ..., Poikkeama yli 1,0 %-yks. (8)
  5. Tiedot: Työnantajien lukumäärä, lkm, Työnantajien osuus, %, (2)


 5. Maksuluokan vaikutus sopimustyönantajilla

  Päivitetty: 18.10.2023

  1. Vuosi: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Toimiala: Kaikki toimialaluokat, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., X Toimiala tuntematon (106)
  3. Maksuluokkamaksun osuus (alfa): Kaikki alfat: 0 < alfa <= 1, 0 < alfa < 0,1, 0,1 <= alfa < 0,5, 0,5 <= alfa < 1, alfa = 1 (5)
  4. Tiedot: Työkyvyttömyysmaksuprosentti keskimäärin, %, Teoreettinen työkyvyttömyysmaksuprosentti keskimäärin, %, Maksuluokan vaikutus, Työnantajien lukumäärä, lkm, Osuus palkkasummasta, % (5)


 6. Työnantajien jakautuminen maksuluokkiin palkkasumman mukaan

  Päivitetty: 18.10.2023

  1. Vuosi: 2019, 2020, 2021, 2022, (4)
  2. Toimiala: Kaikki toimialaluokat, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., X Toimiala tuntematon (106)
  3. Maksuluokkamaksun osuus (alfa): Kaikki alfat: 0 < alfa <= 1, 0 < alfa < 0,1, 0,1 <= alfa < 0,5, 0,5 <= alfa < 1, alfa = 1 (5)
  4. Tiedot: Maksuluokka 1, %, Maksuluokka 2, %, Maksuluokka 3, %, Maksuluokka 4, %, ..., Yhteensä, % (12)


 7. Sopimustyönantajien TyEL-vakuutusten jakautuminen eläkelaitoksissa

  Päivitetty: 18.10.2023

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Toimiala: Kaikki toimialaluokat, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, ..., X Toimiala tuntematon (106)
  3. Vakuutusten jakautuminen: Kaikki työnantajat, Työnantajalla yksi vakuutus, Työnantajalla väh. kaksi vakuutusta samassa eläkelaitoksessa, Työnantajalla väh. kaksi vakuutusta väh. kahdessa eri eläkelaitoksessa, (4)
  4. Tiedot: Työnantajien lukumäärä, lkm, Työnantajien osuus, %, (2)


 8. Sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksut vakuutuksen koon mukaan

  Päivitetty: 18.10.2023

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Vakuutettuja yhdessä vakuutuksessa: Kaikki vakuutukset, Vakuutuksessa 0-1 hlöä, Vakuutuksessa 2-4 hlöä, Vakuutuksessa 5-9 hlöä, ..., Vakuutuksessa väh. 300 hlöä (9)
  3. Tiedot: Palkkasumma, milj. euroa, Vakuutusmaksu, milj. euroa, Vakuutusten lukumäärä, lkm, Vakuutettujen lukumäärä, lkm, (4)


 9. Tilapäisten työnantajien TyEL-vakuutusmaksut

  Päivitetty: 18.10.2023

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Tiedot: Maksuprosentti, %, Vakuutusmaksu, milj. euroa, Palkkasumma, milj. euroa, Vakuutettujen lukumäärä, lkm, (4)