Alkuun

Tilastotietokanta

  1. Työeläkelakikohtainen palkkasumma

    Päivitetty: 11.7.2024

    1. Kuukausi: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2024M06 (66)
    2. Työeläkesektori tai -laki: Yksityinen ja julkinen sektori yhteensä, Yksityinen sektori, TyEL, MEL, ..., Muu julkinen (9)
    3. Palkkasummatiedot: Palkkasumma, milj. euroa, Palkkasumman vuosimuutos, %, Kumulatiivinen palkkasumma, milj. euroa, Kumulatiivisen palkkasumman vuosimuutos, %, ..., Kumulatiivinen palkkasumman korjaus, milj. euroa (6)