Alkuun

Kustannustenjaon lukuja

Maksetut eläkkeet kustannustenjaossa, milj. euroa

Merkitse valintasi ja paina lopuksi painiketta "Jatka". Valintaohje
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valittu 1 Yhteensä 16

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Vanhuuseläkkeet , Osittainen varhennettu vanhuuseläke , Työkyvyttömyyseläkkeet ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Karttuman mukainen , Yhteensä vastuuosittain 1+2+3+4+5 , 1 Rahastoitu ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TyEL , MEL , YEL ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus sekä käsitteet ja määritelmät ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0,0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi