Alkuun

Tilastotietokanta

  1. Maksetut eläkkeet kustannustenjaossa, milj. euroa

    Päivitetty: 31.8.2023

    1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
    2. Eläkelaji: Vanhuuseläkkeet, Osittainen varhennettu vanhuuseläke, Työkyvyttömyyseläkkeet, Työuraeläkkeet, ..., Kaikki eläkelajit yhteensä (10)
    3. Vastuuosa: Karttuman mukainen, Yhteensä vastuuosittain 1+2+3+4+5, 1 Rahastoitu, 2 Yhteisesti kustannettu peruseläketurva, ..., 5 MEL ylite (7)
    4. Eläkelaki (Vastuulaitos): TyEL, MEL, YEL, MYEL, ..., Yhteensä (13)


  2. Vastuuvelka, milj. euroa

    Päivitetty: 31.8.2023

    1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
    2. Vastuuvelka: Vastuuvelka kustannustenjaossa yhteensä, Vakuutusmaksuvastuu yhteensä, Vastaiset vanhuuseläkkeet, Vastaiset työkyvyttömyyseläkkeet, ..., Maksutappioliike (20)
    3. Eläkelaki (Vastuulaitos): TyEL yhtiöt, TyEL säätiöt, TyEL kassat, TyEL yhteensä, ..., Yhteensä (15)