Alkuun

Tilinpäätöslukuja

Maksetut eläkkeet, milj. euroa

Merkitse valintasi ja paina lopuksi painiketta "Jatka". Valintaohje
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valittu 1 Yhteensä 17

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TyEL yhtiöt , TyEL säätiöt , TyEL kassat ,

Valittu 0 Yhteensä 14

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus sekä käsitteet ja määritelmät ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirrytilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0,0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi
Sarakkeiden MYEL ja Yhteensä tietoja on korjattu tilastovuosien 2009-2022 osalta 3.6.2024.