Alkuun

Tilastotietokanta

 1. Lukumääriä

  Päivitetty: 3.6.2024

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Lukumäärä: Eläkelaitokset, Vakuutukset, Vakuutetut, Eläkkeensaajat, Kuntoutujat (5)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): TyEL yhtiöt, TyEL säätiöt, TyEL kassat, TyEL yhteensä, ..., Yhteensä (19)


 2. Maksutulo, milj. euroa

  Päivitetty: 3.6.2024

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Maksutulo: Työnantajan maksuosuus, Työntekijän maksuosuus, Palkansaajista yhteensä, Yrittäjän vakuutusmaksu, ..., Palkkasumma/työtulo (9)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): TyEL yhtiöt, TyEL säätiöt, TyEL kassat, TyEL yhteensä, ..., Yhteensä (19)


 3. Sijoitustuotot, milj. euroa, %

  Päivitetty: 3.6.2024

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Sijoitustuotto: Sijoitustoiminnan tuotot kirjanpitoarvoin, Arvostuserojen muutos, Sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan kulut kirjanpitoarvoin, ..., Tuottoprosentti sitoutuneelle pääomalle, % (7)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): TyEL yhtiöt, TyEL säätiöt, TyEL kassat, TyEL yhteensä, ..., Yhteensä (10)


 4. Maksetut eläkkeet, milj. euroa

  Päivitetty: 3.6.2024

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Maksetut eläkkeet: Maksettu eläkkeensaajille (a), Maksettu kustannustenjakoon (b), Maksetut eläkkeet (a+b), (3)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): TyEL yhtiöt, TyEL säätiöt, TyEL kassat, TyEL yhteensä, ..., Yhteensä (14)


 5. Hoitokulut, milj. euroa

  Päivitetty: 3.6.2024

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Hoitokulut: Liikekulut, Lakisääteiset maksut yhteensä, ETK kustannukset lakisääteisistä maksuista, Muut kuin ETK:n kustannukset lakisääteisistä maksuista, ..., Hoitokulut yhteensä (6)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): TyEL yhtiöt, TyEL säätiöt, TyEL kassat, TyEL yhteensä, ..., Yhteensä (13)


 6. Eläkevarat, milj. euroa, %

  Päivitetty: 3.6.2024

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Varat: Eläkevarat, Sijoitusomaisuus, Korkosijoitukset %, Osakesijoitukset %, ..., Muut sijoitukset % (6)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): TyEL yhtiöt, TyEL säätiöt, TyEL kassat, TyEL yhteensä, ..., Yhteensä (12)


 7. Vakavaraisuus, milj. euroa, %

  Päivitetty: 3.6.2024

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Vakavaraisuus: Toimintapääoma (a), Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava erä (b), Tasoitusmäärä (c), Toimintapääoma yhteensä (a+b), ..., Vakavaraisuusasema ilman väliaikaisia huojennuksia (12)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): TyEL yhtiöt, TyEL säätiöt, TyEL kassat, TyEL yhteensä, ..., Yhteensä (6)


 8. Vastuuvelka, milj. euroa

  Päivitetty: 3.6.2024

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2023 (17)
  2. Vastuuvelka: Vastuuvelka tilinpäätöksessä yhteensä, Vakuutusmaksuvastuu yhteensä, Korvausvastuu yhteensä, (3)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): TyEL yhtiöt, TyEL säätiöt, TyEL kassat, TyEL yhteensä, ..., Yhteensä (15)