Alkuun

Työeläkevakuutetut

Työeläkevakuutetut ansiot ja työtulot

Merkitse valintasi ja paina lopuksi painiketta "Jatka". Valintaohje
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yksityinen ja julkinen sektori yhteensä , Yksityinen ja julkinen sektori, palkansaajat , Yksityinen sektori ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kaikki ikäluokat , Alle 20 , 20 - 24 ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Suomen työeläkevakuutetut -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Tilastoissa käytetty ansio on palkansaajalla työeläkevakuutettu (työ)ansio ja yrittäjällä työtulo. Työeläkevakuutettu keskiansio on bruttoansioiden tai työtulojen aritmeettinen keskiarvo tilastovuoden tasossa. Mediaaniansio on keskimmäisen vakuutetun ansio tai työtulo. Palkansaajalla kuukausiansio on saatu jakamalla vuosiansio työkuukausien määrällä. Yrittäjällä kuukausityötulo on muodostettu vakuutuksen voimassaolokuukausien perusteella. Taulukossa käytetyt merkinnät:
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi