Alkuun

Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutuskustannukset

Merkitse valintasi ja paina lopuksi painiketta "Jatka". Valintaohje
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valittu 1 Yhteensä 20

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Työeläkekuntoutus-tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Kuntoutustoimenpidekustannukset eivät pääosin sisällä lakisääteisiä tapaturmavakuutusmaksuja, joita maksetaan lähinnä työkokeilun ajalta. Tapaturmavakuutusmaksujen osuus kuntoutuksen kokonaiskustannuksista on alle 0,5 %. Kuntoutujien lukumäärät kuntoutuskustannusten suhteen eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilö voi saman vuoden aikana saada kuntoutustoimenpiteitä ja/tai toimeentulokorvausta. Kuntoutuskustannusten esitystarkkuus on muutettu euroista 1 000 euroihin. Muutos on tehty koko aikasarjaan 31.5.2022. Taulukossa käytetyt merkinnät:
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi