Alkuun

Tilastotietokanta

  1. Työeläkejärjestelmän uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut ikäluokittain

    Päivitetty: 27.1.2022

    1. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
    2. Työeläkejärjestelmän sektori: Yksityinen ja julkinen sektori yhteensä, Yksityinen sektori, Julkinen sektori, (3)
    3. Hakijan ikä: Kaikki ikäluokat, Alle 35, 35 - 39, 40 - 44, ..., 60 - (8)
    4. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)
    5. Tiedot: Ratkaisut, lkm, Myönnöt, lkm, Hylkäykset, lkm, Hylkäysten osuus, %, (4)


  2. Työeläkejärjestelmän uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut sairauspääryhmittäin

    Päivitetty: 27.1.2022

    1. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
    2. Työeläkejärjestelmän sektori: Yksityinen ja julkinen sektori yhteensä, Yksityinen sektori, Julkinen sektori, (3)
    3. Sairauspääryhmät: Sairausryhmät yhteensä, I Tartunta- ja loistaudit, II Kasvaimet, III Veren- ja vertamuodostavien elinten sairaudet, ..., XV, XVI, XVIII Muut sairaudet (18)
    4. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)
    5. Tiedot: Ratkaisut, lkm, Myönnöt, lkm, Hylkäykset, lkm, Hylkäysten osuus, %, (4)


  3. Työeläkehakemusten kokonaiskäsittelyaika eläkelajeittain

    Päivitetty: 27.1.2022

    1. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
    2. Työeläkejärjestelmän sektori: Yksityinen ja julkinen sektori yhteensä, Yksityinen sektori, Julkinen sektori, (3)
    3. Hakemuksen eläkelaji: Työkyvyttömyyseläke, Varsinainen vanhuuseläke, Osittainen varhennettu vanhuuseläke, Perhe-eläke, ..., Työttömyyseläke (6)
    4. Tiedot: Keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika, päiviä, Alle 3 kk käsiteltyjen työeläkehakemusten osuus kaikista, %, (2)