Alkuun

Tilastotietokanta

 1. Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  Päivitetty: 14.2.2024

  1. Vuosi: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2023 (28)
  2. Eläkkeellesiirtymisikä: Keskiarvoikä, Mediaani-ikä, Eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle, Eläkkeellesiirtymisiän odote 50-vuotiaalle, (4)
  3. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)


 2. Eläkkeelle siirtyneiden keskiarvoikä työeläkejärjestelmässä eläkelajin mukaan

  Päivitetty: 14.2.2024

  1. Vuosi: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2023 (28)
  2. Eläkelaji: Omaeläke (pl. osa-aikaeläke ja ositt. varh. vanhuuseläke), Vanhuuseläke (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), Osittainen varhennettu vanhuuseläke, Työkyvyttömyyseläke, ..., Osa-aikaeläke (6)
  3. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)