1. Ulkomailla asuvat työeläkkeensaajat asuinmaan mukaan

  Päivitetty: 31.3.2021

  1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Asuinmaa: Ulkomaat yhteensä, 008 Albania, 012 Algeria, 020 Andorra, ..., 999 Maa tuntematon (143)
  3. Eläke-etuudet: Työeläkkeensaajat, kokonaistyöeläke, Omaan työuraan perustuvan eläkkeen saajat (pl. osa-aikaeläke ja ositt. varh. vanhuuseläke), työeläke, Vanhuuseläkkeensaajat (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), työeläke, Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeensaajat, työeläke, ..., Lapseneläkkeensaajat (työeläke), perhe-eläke (7)
  4. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Eläkkeensaajien lukumäärä, lkm, Keskieläke, euroa/kk, (2)