Alkuun

Tilastotietokanta

 1. Työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu ja ikävakioimaton alkavuus työeläkejärjestelmässä, ‰

  Päivitetty: 7.3.2024

  1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2023 (22)
  2. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Ikävakioimaton alkavuus (‰), Ikävakioitu alkavuus (‰), vakiointivuosi=2023, Ikävakioitu alkavuus (‰), vakiointivuosi=2012, (3)


 2. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus työeläkejärjestelmässä, ‰

  Päivitetty: 7.3.2024

  1. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  2. Ikä tai ikäluokat: 25 - 62 - vuotiaat, 20 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ..., 64 (64)
  3. Tiedot: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)


 3. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus työkyvyttömyyden syyn mukaan työeläkejärjestelmässä, ‰

  Päivitetty: 7.3.2024

  1. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  2. Työkyvyttömyyden syy: Sairausryhmät yhteensä, Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet, Muut sairaudet, (4)
  3. Ikäluokat: 25 - 62 - vuotiaat, 20 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ..., 55 - 64 (17)
  4. Tiedot: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)