Alkuun

Tilastotietokanta

 1. Työeläkkeelle siirtyneet eläkelajeittain

  Päivitetty: 19.6.2024

  1. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023 (21)
  2. Asuinalue tai maakunta: Suomessa ja ulkomailla asuvat yhteensä, Suomessa asuvat, Ulkomailla asuvat, Uusimaa, ..., Ahvenanmaa (23)
  3. Eläkelaji: Omaeläke (pl. osa-aikaeläke ja ositt. varh. vanhuuseläke), Vanhuuseläke (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), Osittainen varhennettu vanhuuseläke, Osittainen varhennettu vanhuuseläke 25 %, ..., Maatalouden erityiseläke (9)
  4. Eläkkeelle siirtyneiden ikä tai ikäluokka: Kaikki ikäluokat, 16, 17, 18, ..., 75 - (74)
  5. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)


 2. Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet

  Päivitetty: 19.6.2024

  1. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023 (21)
  2. Asuinalue tai maakunta: Suomessa ja ulkomailla asuvat yhteensä, Suomessa asuvat, Ulkomailla asuvat, Uusimaa, ..., Ahvenanmaa (23)
  3. Työkyvyttömyyseläkkeen laji: Kaikki työkyvyttömyyseläkkeet, Varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet, Toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet, Kuntoutustuet, ..., Työuraeläke (8)
  4. Ikäluokka: Kaikki ikäluokat, Alle 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  5. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)


 3. Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmittäin

  Päivitetty: 19.6.2024

  1. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023 (21)
  2. Asuinalue: Suomessa ja ulkomailla asuvat yhteensä, Suomessa asuvat, Ulkomailla asuvat, (3)
  3. Työkyvyttömyyseläkkeen laji: Kaikki työkyvyttömyyseläkkeet, Varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet, Toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet, Kuntoutustuet, ..., Yksilölliset varhaiseläkkeet (7)
  4. Sairauspääryhmä: Sairausryhmät yhteensä, I Tartunta- ja loistaudit, II Kasvaimet, IV Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet, ..., III, XV, XVI, XVIII Muut sairaudet (17)
  5. Ikäluokka: Kaikki ikäluokat, Alle 20, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  6. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)


 4. Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet maakunnittain

  Päivitetty: 19.6.2024

  1. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2023 (21)
  2. Asuinalue tai maakunta: Suomessa ja ulkomailla asuvat yhteensä, Suomessa asuvat, Ulkomailla asuvat, Uusimaa, ..., Ahvenanmaa (23)
  3. Työkyvyttömyyseläkkeen laji: Kaikki työkyvyttömyyseläkkeet, Varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet, Toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet, Kuntoutustuet, ..., Yksilölliset varhaiseläkkeet (7)
  4. Sairauspääryhmä: Sairausryhmät yhteensä, I Tartunta- ja loistaudit, II Kasvaimet, IV Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet, ..., III, XV, XVI, XVIII Muut sairaudet (17)
  5. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)


 5. Työeläkkeelle siirtyneet alueittain 2023

  Päivitetty: 19.6.2024

  1. Maakunta, hyvinvointialue tai kunta 2023: Suomessa ja ulkomailla asuvat, Suomessa asuvat, Ulkomailla asuvat, Uusimaa, ..., Äänekoski (Keski-Suomi) (354)
  2. Eläkelaji: Omaeläke (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), Vanhuuseläke (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), Osittainen varhennettu vanhuuseläke, Työkyvyttömyyseläke, Maatalouden erityiseläke (5)
  3. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)


 6. Työeläkkeelle siirtyneet alueittain 2022

  Päivitetty: 27.6.2023

  1. Maakunta tai kunta 2022: Suomessa ja ulkomailla asuvat, Suomessa asuvat, Ulkomailla asuvat, Uusimaa, ..., Äänekoski (Keski-Suomi) (331)
  2. Eläkelaji: Omaeläke (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), Vanhuuseläke (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), Osittainen varhennettu vanhuuseläke, Työkyvyttömyyseläke, Maatalouden erityiseläke (5)
  3. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)


 7. Työeläkkeelle siirtyneet alueittain 2021

  Päivitetty: 30.6.2022

  1. Maakunta tai kunta 2021: Suomessa ja ulkomailla asuvat, Suomessa asuvat, Ulkomailla asuvat, Uusimaa, ..., Äänekoski (Keski-Suomi) (331)
  2. Eläkelaji: Omaeläke (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), Vanhuuseläke (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), Osittainen varhennettu vanhuuseläke, Työkyvyttömyyseläke, Maatalouden erityiseläke (5)
  3. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)


 8. Työeläkkeelle siirtyneet alueittain 2020

  Päivitetty: 22.6.2021

  1. Maakunta tai kunta 2020: Suomessa ja ulkomailla asuvat, Suomessa asuvat, Ulkomailla asuvat, 01 Uusimaa, ..., 992 Äänekoski (Keski-Suomi) (332)
  2. Eläkelaji: Omaeläke (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), Vanhuuseläke (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), Osittainen varhennettu vanhuuseläke, Työkyvyttömyyseläke, Maatalouden erityiseläke (5)
  3. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)


 9. Työeläkkeelle siirtyneet alueittain 2019

  Päivitetty: 25.6.2020

  1. Maakunta tai kunta 2019: Suomessa ja ulkomailla asuvat, Suomessa asuvat, Ulkomailla asuvat, 01 Uusimaa, ..., 992 Äänekoski (Keski-Suomi) (333)
  2. Eläkelaji: Omaeläke (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), Vanhuuseläke (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), Osittainen varhennettu vanhuuseläke, Työkyvyttömyyseläke, Maatalouden erityiseläke (5)
  3. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)