Alkuun

Työeläkkeensaajien eläkkeen suuruus

Työeläkkeensaajien työeläkejakaumat alueittain 2020

Merkitse valintasi ja paina lopuksi painiketta "Jatka". Valintaohje
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Suomessa ja ulkomailla asuvat , Suomessa asuvat , Ulkomailla asuvat ,

Valittu 0 Yhteensä 332

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Omaan työuraan perustuvan eläkkeen saajat (ml. osa-aikaeläke ja ositt. varh. vanhuuseläke), työeläke , Omaan työuraan perustuvan eläkkeen saajat (pl. osa-aikaeläke ja ositt. varh. vanhuuseläke), työeläke , Vanhuuseläkkeensaajat (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), työeläke ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kaikki eläkejakauman luokat , Alle 800 , 800 - 999 ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Suomen työeläkkeensaajat -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Eläkkeet ovat bruttoeläkkeitä tilastovuoden tasossa, euroa kuukaudessa. Taulukon eri eläkelajien jakaumia ei voi summata yhteen, koska henkilö voi saada samanaikaisesti useampaa eläkelajia. Tilastovuodesta 2020 lähtien nollan euron suuruiset perhe-eläkkeet (lesken eläke ja lapsen eläke) eivät enää sisälly tilastoon. Taulukossa käytetyt merkinnät:
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi