Alkuun

Työeläkkeensaajien eläkkeen suuruus

Työeläkkeensaajien työeläkkeen keskieläke

Merkitse valintasi ja paina lopuksi painiketta "Jatka". Valintaohje
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1992 , 1993 , 1994 ,

Valittu 1 Yhteensä 32

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Suomessa ja ulkomailla asuvat yhteensä , Suomessa asuvat , Ulkomailla asuvat ,

Valittu 0 Yhteensä 23

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Omaan työuraan perustuvan eläkkeen saajat, työeläke , Omaan työuraan perustuvan eläkkeen saajat (pl. osa-aikaeläke ja ositt. varh. vanhuuseläke), työeläke , Vanhuuseläkkeensaajat (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), työeläke ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kaikki ikäluokat , 0 - 15 , 16 - 19 ,

Valittu 0 Yhteensä 20

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Suomen työeläkkeensaajat -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Keskieläke on bruttoeläkkeiden aritmeettinen keskiarvo tilastovuoden tasossa, euroa kuukaudessa. Taulukon eri eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä. Tilastovuodesta 2020 lähtien nollan euron suuruiset perhe-eläkkeet (lesken eläke ja lapsen eläke) eivät enää sisälly tilastoon. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi