Alkuun

Työeläkkeensaajien eläkkeen suuruus

Työeläkkeensaajien keskieläke vuosina 1981-2023

Merkitse valintasi ja paina lopuksi painiketta "Jatka". Valintaohje
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1981 , 1982 , 1983 ,

Valittu 1 Yhteensä 43

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Omaan työuraan perustuvan eläkkeen saajat, työeläke , Omaan työuraan perustuvan eläkkeen saajat (pl. osa-aikaeläke ja ositt. varh. vanhuuseläke), työeläke , Vanhuuseläkkeensaajat (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), työeläke ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kaikki ikäluokat , 0 - 19 , 20 - 24 ,

Valittu 0 Yhteensä 15

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Suomen työeläkkeensaajat -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Keskieläke on bruttoeläkkeiden aritmeettinen keskiarvo tilastovuoden tasossa, euroa kuukaudessa. Omaan työuraan perustuvan eläkkeen saajat eivät sisällä maatalouden erityiseläkkeensaajia vuosina 1981-1995. Taulukon eri eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä. Tilastovuodesta 2020 lähtien nollan euron suuruiset perhe-eläkkeet (lesken eläke ja lapsen eläke) eivät enää sisälly tilastoon. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi