Alkuun

Työeläkkeensaajien lukumäärä

Työeläkkeensaajat alueittain 2023

Merkitse valintasi ja paina lopuksi painiketta "Jatka". Valintaohje
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Suomessa ja ulkomailla asuvat , Suomessa asuvat , Ulkomailla asuvat ,

Valittu 0 Yhteensä 354

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kaikki eläkelajit , Omaeläke , Omaeläke (pl. osa-aikaeläke ja ositt. varh. vanhuuseläke) ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kaikki ikäluokat , 0 - 15 , 16 - 19 ,

Valittu 0 Yhteensä 20

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Suomen työeläkkeensaajat -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Taulukon eri eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä. Tilastovuodesta 2020 lähtien nollan euron suuruiset perhe-eläkkeet (lesken eläke ja lapsen eläke) eivät enää sisälly tilastoon. Taulukossa käytetyt merkinnät:
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi