Alkuun

Työeläkkeensaajien kuukausitilasto

Työeläkkeensaajien kuukausitilasto, työeläkemeno eläkelain mukaan, 1 000 euroa

Merkitse valintasi ja paina lopuksi painiketta "Jatka". Valintaohje
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2014M01 , 2014M02 , 2014M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 126

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kaikki eläkelajit , Vanhuuseläke , Varsinainen vanhuuseläke ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kaikki eläkelait , TyEL , MEL ,

Valittu 0 Yhteensä 14

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Suomen työeläkkeensaajat -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Taulukon eri eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä. Taulukossa eläkelaki on työeläkettä kartuttanut eläkelaki. Vuoden 2017 alussa valtion eläkelaki, kunnallinen eläkelaki ja kirkon eläkelaki yhdistettiin, ja julkisen alan eläkelaki (JuEL) otettiin käyttöön. JuEL:n eläkemenoon sisältyy myös Kansaneläkelaitoksen eläkesäännön mukaiset eläkkeet. Suomen Pankin työntekijät siirtyivät JuEL:n piiriin ja heidän eläketurvansa toimeenpano siirtyi Kevan hoidettavaksi 1.1.2021. Vuoden 2021 alusta lähtien nollan euron suuruiset perhe-eläkkeet eivät enää sisälly tilastoon. Taulukossa ovat käytössä seuraavat lyhenteet: Yksityisen sektorin eläkelait:
TyEL - Työntekijän eläkelaki
MEL - Merimieseläkelaki
YEL - Yrittäjän eläkelaki
MYEL - Maatalousyrittäjän eläkelaki ja muut maatalouden erityiseläkkeet LUTUL, LUEL
Julkisen sektorin eläkelait:
JuEL - Julkisen alan eläkelaki
VaEL - Valtion eläkelaki
KuEL - Kunnallinen eläkelaki
KiEL - Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki
KELA - Kansaneläkelaitoksen eläkesääntö
Ahvenanmaa - Ahvenanmaan maakunnan hallituksen eläkesääntö
SP - Suomen Pankin eläkesääntö
Muut lyhenteet:
VEKL-Tutkinto tai lapsenhoito tarkoittaa työeläkettä, joka on karttunut VEKL-lain mukaan. VEKL on Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta.
Muu palkattoman ajan etuus kuin VEKL tarkoittaa työeläkettä, joka on karttunut sosiaalietuuksista kuten työttömyys-, kuntoutus- tai sairauspäivärahat.
Taulukossa käytetyt merkinnät:
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi