1. Työeläkkeensaajien kuukausitilasto

  Päivitetty: 18.11.2020

  1. Vuosi: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Kuukausi: 01, 02, 03, 04, ..., 12 (12)
  3. Eläkelaji kuukausitilastossa: Kaikki eläkelajit, Vanhuuseläke, Varsinainen vanhuuseläke, Ositt. varh. vanhuuseläke 25 %, ..., Perhe-eläke (14)
  4. Tietotyyppi: Työeläkkeensaajien lukumäärä, Työeläkkeensaajan keskimääräinen työeläke, euroa/kk, Kuukauden työeläkemeno, 1 000 euroa, (3)
  5. Tiedot: Tilastokuukausi, Muutos edellisestä kuukaudesta, Muutos edellisestä kuukaudesta, %, Muutos edellisestä 12 kuukaudesta, Muutos edellisestä 12 kuukaudesta, % (5)


 2. Työeläkkeensaajien kuukausitilasto, työeläkemeno eläkelain mukaan, 1 000 euroa

  Päivitetty: 18.11.2020

  1. Vuosi: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Kuukausi: 01, 02, 03, 04, ..., 12 (12)
  3. Eläkelaji kuukausitilastossa: Kaikki eläkelajit, Vanhuuseläke, Varsinainen vanhuuseläke, Ositt. varh. vanhuuseläke 25 %, ..., Perhe-eläke (10)
  4. Eläkelaki kuukausitilastossa: Kaikki eläkelait, TyEL, MEL, YEL, ..., Muu palkattoman ajan etuus kuin VEKL (14)
  5. Tiedot: Tilastokuukausi, Muutos edellisestä kuukaudesta, Muutos edellisestä kuukaudesta, %, Muutos edellisestä 12 kuukaudesta, Muutos edellisestä 12 kuukaudesta, % (5)


 3. Työeläkkeelle siirtyneiden kuukausitilasto

  Päivitetty: 18.11.2020

  1. Vuosi: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Kuukausi: 01, 02, 03, 04, ..., 12 (12)
  3. Eläkelaji kuukausitilastossa: Omaan työuraan perustuva eläke, Vanhuuseläke, Varhennettu vanhuuseläke, Työkyvyttömyyseläke, ..., Osa-aikaeläke (13)
  4. Tietotyyppi: Työeläkkeelle siirtyneiden lukumäärä, Siirtyneen keskimääräinen työeläke, euroa/kk, (2)
  5. Tiedot: Tilastokuukausi, Siirtyneet tilastokuukautena edellisenä vuonna, Siirtyneet vuoden alusta, Siirtyneet vuoden alusta edellisenä vuonna, (4)