Alkuun

Tilastotietokanta

 1. Työeläkkeensaajien kuukausitilasto

  Päivitetty: 17.7.2024

  1. Kuukausi: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2024M06 (126)
  2. Eläkelaji kuukausitilastossa: Kaikki eläkelajit, Vanhuuseläke, Varsinainen vanhuuseläke, Osittainen varhennettu vanhuuseläke 25 %, ..., Perhe-eläke (14)
  3. Tietotyyppi: Työeläkkeensaajien lukumäärä, Työeläkkeensaajan keskimääräinen työeläke, euroa/kk, Kuukauden työeläkemeno, 1 000 euroa, (3)
  4. Tiedot: Tilastokuukausi, Kuukausimuutos, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, Vuosimuutos, % (5)


 2. Työeläkkeensaajien kuukausitilasto, työeläkemeno eläkelain mukaan, 1 000 euroa

  Päivitetty: 17.7.2024

  1. Kuukausi: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2024M06 (126)
  2. Eläkelaji kuukausitilastossa: Kaikki eläkelajit, Vanhuuseläke, Varsinainen vanhuuseläke, Osittainen varhennettu vanhuuseläke 25 %, ..., Perhe-eläke (10)
  3. Eläkelaki kuukausitilastossa: Kaikki eläkelait, TyEL, MEL, YEL, ..., Muu palkattoman ajan etuus kuin VEKL (14)
  4. Tiedot: Tilastokuukausi, Kuukausimuutos, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, Vuosimuutos, % (5)


 3. Työeläkkeelle siirtyneiden kuukausitilasto

  Päivitetty: 17.7.2024

  1. Kuukausi: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2024M06 (126)
  2. Eläkelaji kuukausitilastossa: Omaan työuraan perustuva eläke, Vanhuuseläke, Varhennettu vanhuuseläke, Työkyvyttömyyseläke, ..., Osa-aikaeläke (13)
  3. Tietotyyppi: Työeläkkeelle siirtyneiden lukumäärä, Siirtyneen keskimääräinen työeläke, euroa/kk, (2)
  4. Tiedot: Tilastokuukausi, Siirtyneet tilastokuukautena edellisenä vuonna, Siirtyneet vuoden alusta, Siirtyneet vuoden alusta edellisenä vuonna, (4)