Alkuun

Tilastotietokanta

  1. Ulkomailla asuvat työ- ja kansaneläkkeensaajat asuinmaan mukaan

    Päivitetty: 30.3.2023

    1. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2022 (21)
    2. Eläkkeensaajien ryhmä: Työ- ja kansaneläkkeensaajat, Työeläkkeensaajat, (2)
    3. Asuinmaa: Ulkomaat yhteensä, Alankomaat, Alankomaiden Antillit, Albania, ..., Maa tuntematon (149)
    4. Eläke-etuudet: Kaikki eläkkeensaajat, kokonaiseläke, Omaeläkkeensaajat (pl. osa-aikaeläke ja ositt. varh. vanhuuseläke), kokonaiseläke, Vanhuuseläkkeensaajat (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), kokonaiseläke, Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeensaajat, kokonaiseläke, ..., Lapseneläkkeensaajat, perhe-eläke (8)
    5. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)
    6. Tiedot: Eläkkeensaajien lukumäärä, lkm, Keskieläke, euroa/kk, (2)