Alkuun

Eläkkeelle siirtyneiden eläkkeen suuruus

Työ- ja kansaneläkkeelle siirtyneiden keskieläke

Merkitse valintasi ja paina lopuksi painiketta "Jatka". Valintaohje
Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valittu 1 Yhteensä 20

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Suomessa ja ulkomailla asuvat yhteensä , Suomessa asuvat , Ulkomailla asuvat ,

Valittu 0 Yhteensä 23

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Omaeläkkeelle siirtyneet (pl. osa-aikaeläke ja ositt. varh. vanhuuseläke), omaeläke , Vanhuuseläkkeelle siirtyneet (pl. ositt. varh. vanhuuseläke), omaeläke , Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyneet, omaeläke ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kaikki ikäluokat , 0 - 19 , 20 - 24 ,

Valittu 0 Yhteensä 14

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus, käsitteet ja määritelmät sekä laatuseloste ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry Tilasto Suomen eläkkeensaajista -tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Keskieläke on bruttoeläkkeiden aritmeettinen keskiarvo tilastovuoden tasossa, euroa kuukaudessa. Taulukon eri eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi