To the Top

Statistical database

Vastaisen leskeneläkkeen kertoimia edunjättäjän sukupuolen ja iän mukaan

Mark your selections and press the "Show table" button. Marking tips
Mandatory

Selected 0 of total 2

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0,00 % , 0,25 % , 0,50 % ,

Selected 0 of total 21

Mandatory

Selected 0 of total 2

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.17 , 18 , 19 ,

Selected 0 of total 89

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Edunjättäjän ikäsiirto -15 , Edunjättäjän ikäsiirto -14 , Edunjättäjän ikäsiirto -13 ,

Selected 0 of total 26

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Edunsaajan ikäsiirto -15 , Edunsaajan ikäsiirto -14 , Edunsaajan ikäsiirto -13 ,

Selected 0 of total 26

Mandatory

Selected 0 of total 2

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 100 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Kertoimien taustalla oleva teoria ja laskentakaavat ovat saatavilla linkin alla olevasta Pääoma-arvokertoimet-käsikirjasta.