To the Top

Statistical database

Vastaisen työkyvyttömyyseläkkeen kertoimia vanhuuseläkeiän ja iän mukaan

Mark your selections and press the "Show table" button. Marking tips
Mandatory

Selected 0 of total 2

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0,00 % , 0,25 % , 0,50 % ,

Selected 0 of total 21

Mandatory

Selected 0 of total 3

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Vanhuuseläkeikä 55 , Vanhuuseläkeikä 56 , Vanhuuseläkeikä 57 ,

Selected 0 of total 21

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.17 , 18 , 19 ,

Selected 0 of total 59

Mandatory

Selected 0 of total 2

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 100 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Kertoimien taustalla oleva teoria ja laskentakaavat ovat saatavilla linkin alla olevasta Pääoma-arvokertoimet-käsikirjasta.
7.12.2022 on lisätty vuoden 2022 alussa voimaan astuneen laskuperusteen mukaiset vastaisen työkyvyttömyyseläkkeen kertoimet.